16.09.2011 - 19:02
Okunma (5436)
Yorum (1)
Paylaş

Yazar hakknda : Araştırmacı Yazar

ATMALI-ATMAN-ATMANKİ AŞİRETİNİN KARDEŞLERİ

ATMALI’NIN KARDEŞLERİ

Van’ın Gürpınar İlçesi’nden olup, Gaziantep’te ikamet eden 1949 doğumlu, BIRRUKİ Aşiretinden İsmail Gümüş’ün verdiği bilgilere göre, Atmalı Aşireti’nin 11 kardeşi daha vardır. Bu 12 kardeşin babası Hacı Mirza Ağa’dır. Karacadağı onların yaylasıdır. Cizre Köyüdür. Savaş nedeni ile Cizre’den Kafkaslara göç etmişler. Sonra tekrar Cizre’ye dönmüşler. Bu 12 kardeşin Cizre’den Anadolu’ya dağılmalarına 230 yıl olmuştur.
12 kardeşin adları şöyledir: “1-BIRRUKİ(Cizre bölgesinde) Aşireti Reisi Mehmet Bey’dir. Eski Milletvekili Kinyas Kartal’ın dedesidir. Barbaros Hayrettin Paşa da bu aşirettendir. Hayrettin’in Babası Hacı Mirza’dır. Amcası Hacı Mustafa Paşa Alay komutanıdır. Bırruki Aşiretinden Naif Paşa’nın oğulları Suriye’dedir. 2-RAŞKOTA(Bizim çalışmalarda Atmalı’nın Rişvan’a bağlı olduğu görülmekte iken, burada Rişvan’ı Atmalı’nın kardeşi olarak görmekteyiz) Aşireti, Diyarbakır, Mardin, Cizre bölgesindedirler.(Biz araştırmamızda Atmalı’nın Rişvan Aşireti’nin bir kolu olduğunu yazmıştık, İsmail Gümüş’e göre Rişvan, Atmalı’nın kardeşi olarak karşımıza çıkmaktadır.) 3-HAYDARİ Aşireti doğuda yeryer Haydaran, bazen de ĞALLIKAN olarak geçmektedir. (Maraş’ın Pazarcık İlçesi’nde Haydarlı, Malatya’da Ğallıkon olarak geçen topluluk aşiret değil, Atmalı’nın bir oymağı olarak bilinmektedir.) 4-SİPKİ(Sipkan) Aşireti. 5-MILLİ(Dağlılar) Aşireti. 6- ZILLİ(Ovalılar) Aşireti. 7-ATMANAKİ Aşireti. 8-KAVMİ Çé Aşireti(Dağ Kavmi) Ali Yunus’tan gelen bu aşiret, İran’ın batısında yaşar ve GOGUR kolundandırlar. 9-HASANAN Aşireti Ağrı, Karaköse, Urfa ve Gavurdağları civarında yaşarlar. (Atmalı Aşiretine bağlı Karahasanlı veya Karahasanuşağı olabilir) 10-CİBRİLİ(Cibran) Aşireti Urfa ve Gavurdağlarında yaşarlar. 11-MEMANAN Aşireti Urfa ve Gavurdağlarında yaşarlar.(Besni’de Mihmanlı, Ankara’da, Gaziantep Şehitkamil’de Mahmatlı, Gavurdağlarında Kürt Mihmatlu olarak geçen aşiret olmalıdır.) 12-PENCERİ(Peçenekler olabilir) Aşireti ile on iki kardeştir. Bu aşiretlere Diyarbakırdan Malatya’ya ve Doğuya ve Kafkaslara kadar olan kollarına GOGUR denilmekte, Urfa’dan Konya Cihanbeyli ve Haymana’ya kadar olan kollarına GOVASTİ denilmektedir.”
Yine İsmail GÜMÜŞ’ün babasından dinlediğine göre; “Bırruki’nin kardeşi Atman Bey, çok babayiğit bir kişi imiş. Adeta bir Herkül gibi. Kendisi yaklaşık 300 kilo ağırlığnda, her Pazu’sunun kalınlığı, normal bir kişinin baldırı kadar imiş.

Yine Halfeti ilçesine bağlı Vahne(sırataşlar) Köyünden Abdülkadir oğlu, 1943 doğumlu emekli öğretmen Müslüm Şahin’in araştırmasında Atmaneki Aşiretini Bırruki Aşiretine bağlıyor. Bırruki ve Ertuşi Aşiretlerini kardeş gösteriyor.

BIRRUKİ        :                         ERTUŞİ         :

1-Kutki                                    -Alon(Alan)

2-Atmaneki                              -Gevdan

3-Pirki                                     -Şidan

4-Bannoki                                -Marğuran(Yılanyiyen)

5-Şavkuli(Şavluki)                     -Mamepira

6-Beşki(bezki olabilir)               -Zevka

7-Hassıki(Haksi)                      -Şirka(jirki)

8-Kırmızki(Türkçedir)               -Şerefa

9-Karali                                   -İzdina

10-Celali(Celikan)                     -Gravi

11-Heseneka(Hasenan)             -Pinaşi

12-Şarka(Şarrıko)                     -   ?

 

(Kaynak: Tarih kültür ve Folkloru ile ATMALI AŞİRETİ-Mehmet demir ATMALI- İbrahim UÇAR)

Diyar açık
05.11.2015 - 16:47
Misafir

bu çok derin konulardır.ve bu konuyu saptırmışlar.bizinm reşkitan aşiretiyle ne alakamız olabilir savaş ve geçmişte yapılan onca tatsızlıktan sonra...yazar ile görüşmek istiyorum


(Gvenlik in Max:750 Karakter)
Kalan Karakter Says